Píšeme pro Vás Blog

Píšeme pro Vás Blog

Jak financovat cirkulární projekty

Na závěrečném webináři druhého bloku kurzu, který byl vzhledem k důležitosti tématu otevřený i veřejnosti, se účastníci dozvěděli o možnostech financování cirkulárních a udržitelných projektů ze soukromého i veřejného ...

Uhlíková stopa a offsetting

Na třetím webináři kurzu Cirkulární akademie byla tématem uhlíková  stopa a offsetting, tedy témata do jisté míry kontroverzní. Definice pojmů Úvodem provedla účastníky projektová manažerka z CIRA Advisory Blanka ...

ESG reporting a terminologie jako další téma Cirkulární akademie

V druhém webináři kurzu Cirkulární akademie jsme se věnovali velmi aktuálnímu tématu ESG. Tato zkratka momentálně mezi firmami silně rezonuje a my v ní vidíme velký potenciál nejen z pohledu toho, že téma cirkulární ekonomiky je ...

Jak souvisí cirkulární ekonomika s digitalizací a jak pracovat s daty

Začal II. blok kurzu Cirkulární ekonomika v praxi, ve kterém se budeme věnovat datům a měřením cirkularity. Na prvním webináři, kde se účastníci mohli také osobně setkat s lektory v prostorách firmy Adastra (partner celého ...

Prezenční workshop k metodě posuzování životního cyklu (LCA)

V pátek 22. března se účastníci I. bloku kurzu sešli na workshopu na téma posuzování životního cyklu. Cílem workshopu bylo představit práci s touto velmi složitou metodou a možnosti její implementace ve výrobních podnicích. ...

Úsporné hospodaření s vodou ve výrobě aneb co si odnést z třetího webináře Cirkulární akademie

Na začátku března proběhl třetí webinář týkající se úsporného hospodaření s vodou ve výrobě, ve kterém se účastníci dozvěděli řadu novinek a přístupů zaměřených na efektivní a udržitelné využití vodních zdrojů. ...

O čem se mluvilo na druhém webináři v tématu energetiky

Na konci února proběhl již druhý webinář v rámci I. bloku kurzu Cirkulární ekonomika v praxi, tentokrát na téma cirkulární energetiky. Využití  udržitelněji vyprodukované energie hraje v cirkulární ekonomice důležitou ...

Co zaznělo na prvním webináři kurzu Cirkulární ekonomika v praxi

Cirkulární akademie zahájila po slavnostním spuštěním první blok kurzu Cirkulární ekonomika v praxi. Tento první blok se zaměřuje na základní témata cirkulární ekonomiky a primárně na téma cirkularity ve výrobě. Na první ...

Slavnostní zahájení 2. ročníku Cirkulární akademie

Slavnostní zahájení 2. ročníku Cirkulární akademie proběhlo v Kampusu Hybernská 25. ledna 2024. O úvodní slovo a přivítání se postarala Laura Mitroliosová (CEO CIRA Advisory) a Ema Pospíšilová (ředitelka Kampusu Hybernská). ...

Ohlédnutí za rokem 2023 v Cirkulární akademii

Loni touto dobou jsme v CIRA Advisory finišovali s přípravami celé Cirkulární akademie. Nervozita rostla a neustále nám na mysli vyvstávala otázka, zda bude o vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky zájem. Nebo jestli není už ...

Cirkulární akademie zahájí druhý rok fungování

V CIRAA pilně připravujeme aktivity na druhý ročník Cirkulární akademie pro rok 2024. Chceme se ovšem ještě ohlédnout za prvním ročníkem, který máme téměř za sebou a který považujeme za velmi úspěšný. Shrňme to ...

Kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II.

V říjnu zahajujeme pokračování kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám, tentokrát v interaktivním workshopovém formátu. Kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí prohloubit své znalosti a vyzkoušet si praktičtější ...

CIRKULÁRNÍ AKADEMIE MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY. PŘÍNOSY KURZU HODNOTÍ KOMERČNÍ BANKA, GASNET A E.ON.

Praha, 22.6.2023. Cirkulární akademie, expertní vzdělávací centrum na téma cirkulární ekonomiky v Česku, má za sebou první blok kurzů Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám, který zahájila v lednu letošního roku. Díky ...

Co jsme se dozvěděli na pátém bloku kurzu…

WS Výpočet uhlíkové stopy Praktický workshop v rámci pátého bloku kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. se věnoval uhlíkové stopě společností a uhlíkovému auditu. Toto téma představili odborníci Lukáš ...

Mezinárodní den životního prostředí

Termín a místo konání: 5.6.2023, 14:00 - 17:30, Kampus Hybernská (Cirkulární hub) Partneři: Kampus Hybernská, Centrum pro otázky životního prostředí, Národní muzeum, Informační centrum OSN, Kokoza Akce se koná v rámci ...

Čtvrtý blok kurzu – jak na nákupy a digitalizaci

Téma cirkularity v nákupech, nebo jinými slovy odpovědné spotřeby, by mělo být hlavním bodem všech firemních strategií. Často však firmy nevědí, jak na to, a proto jsme se věnovali cirkulárním principům ...

Třetí blok kurzu: jak se vyhnout greenwashingu a proč nás musí zajímat cirkulární provoz, budovy i stavebnictví

Třetí blok kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám byl věnován dvěma zásadním tématům spojeným s cirkulární ekonomikou. Na prezenčním workshopu jsme se bavili o tom, co všechno může být greenwashing, tedy ...

Co jsme se dozvěděli na druhém bloku kurzu…

Na druhém bloku kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám jsme měli na programu téma cirkulární energetiky a odpadů. Díky velmi zajímavým hostům jsme nahlédli podrobněji do problematiky, která je velmi ...

První blok kurzu za námi!

Cílem kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám je detailněji představit klíčová témata cirkulární ekonomiky pro fungování firem. První lednový blok kurzu se proto zaměřil na nejprve zaměřil na materiály & ...

Cirkulární akademie v podcastu Loopa Vojty Kovala

Podcast Looopa Vojty Kovala je jedním z mediálních partnerů Cirkulární akademie, a tak podcast o spuštění nového expertního vzdělávacího centra nemohl v novém roce chybět. Nejprve ale ředitelka CIRA Advisory Laura Mitroliosová ...

10. ledna slavnostně otevíráme Cirkulární Akademii, buďte u toho!

Už za týden slavnostně zahájíme první ročník Cirkulární akademie, expertního vzdělávacího centra na téma cirkulární ekonomiky. Na této akci se dozvíte nejen více o programu a aktivitách Cirkulární akademie, ale své slovo zde ...

Od ledna spouštíme Cirkulární akademii

Pojem cirkulární ekonomika si již v Česku vydobyl relativně stabilní pozici, ale protože se jedná o velmi komplexní problematiku, každý si pod cirkulární ekonomikou představuje něco jiného. Někdo odpadové hospodářství, ...

Cirkulární ekonomika v kostce

Již z názvu je jasné, na co se bude Cirkulární akademie zaměřovat – na cirkulární ekonomiku. Jenže na základě našich mnohaletých zkušeností víme, že se pod tímto termínem každý představuje něco jiného, podobně jako se ...

Jak začít s cirkulární ekonomikou ve vaší firmě

Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Už to není otázka volby, ale nutnost. A tak firmy, které chtějí dlouhodobě uspět, musí aktivně přistupovat k trendům a technologiím, které myslí ...

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy