Píšeme pro Vás Blog

ESG reporting a terminologie jako další téma Cirkulární akademie

V druhém webináři kurzu Cirkulární akademie jsme se věnovali velmi aktuálnímu tématu ESG. Tato zkratka momentálně mezi firmami silně rezonuje a my v ní vidíme velký potenciál nejen z pohledu toho, že téma cirkulární ekonomiky je součástí ESRS standardů.

ESG terminologie

Jak se vyznat ve složité problematice tématu ESG, reprezentující “environment, social a governance”, prezentovala CEO CIRAA Laura Mitroliosová. Ve svém příspěvku mimo jiné představila výsledky průzkumu agentury IPSOS o tom, že 2 ze 3 firem neví, co ESG vůbec je, ale zároveň 3 ze 4 firem plánují s ESG v budoucnu pracovat. Dále hovořila o průřezových a tematických standardech ESRS a jejich datových pointech a ukázala, jak se dá prakticky v 5 krocích připravit report ESG. 

Na co se nesmí nakonec zapomenout, je hlavně správná komunikace a greenwashing, protože ESG report musí být zakomponován do výroční zprávy a správně komunikován. Jak předejít greenwashingu lze zjistit v manuálech, které připravila CIRAA ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK (ke stažení spolu s dalšími informacemi jsou na stránce Bez greenwashingu). A samozřejmě je třeba nezapomenout na správný monitoring a měření stanovených cílů.

ESG v praxi

Jak se s ESG pracuje ve velké firmě představila Karolina Brücknerová z energetické společnosti E.ON. Hovořila o tom, že v Česku se zaměřují na transparentnost na lokální úrovni, což jim mateřská společnost nenařizuje, a proto v minulém roce vydali první Zprávu udržitelnosti za rok 2022. Zároveň začali pracovat na identifikaci ESG materiálních témat a také na analýze současného stavu. Mezi hlavní materiálová témata si identifikovali  cirkulární ekonomiku, konec skládkování, uhlíkové clo a green claims. Musejí se zároveň ohlížet na existující legislativu, která je velmi rozsáhlá, a dalším důležitým tématem jsou rizika v kontextu dodavatelského řetězce. Bez udržitelných nákupů totiž nelze realizovat udržitelný byznys.

Na konci webináři si účastníci připravovali na příkladu velké nábytkářské firmy 5 kroků pro přípravu ESG reportingu a promýšleli, co všechno je třeba k získání patřičných dat a následné práce s nimi.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy