Píšeme pro Vás Blog

Jak souvisí cirkulární ekonomika s digitalizací a jak pracovat s daty

Začal II. blok kurzu Cirkulární ekonomika v praxi, ve kterém se budeme věnovat datům a měřením cirkularity. Na prvním webináři, kde se účastníci mohli také osobně setkat s lektory v prostorách firmy Adastra (partner celého bloku), jsme se věnovali tématu digitalizace a práce s daty.

Proč digitalizace?

Digitalizace je jeden ze základních pilířů CE. Bez kvalitních dat nelze kontrolovat a optimalizovat materiálové toky a šetřit finanční prostředky i zdroje. Na téma digitalizace vystoupil Radim Petratur, který má ve firmě Adastra na starosti digitalizaci udržitelnosti. Představil novinky v digitalizaci, hovořil o datapointech, analýze dvojí materiality spojené s ESG, tagování nebo o ESG data roadmapě. Doporučil, aby společnosti  začaly se sběrem dat co nejdříve, protože tento proces trvá nejdéle. Termín ESG se jeho výstupem táhl jako červená nit, protože právě sběr dat a práce s nimi bude klíčová pro nefinanční reporting.

O tom, jak se data sbírají a digitalizují, mluvil dále Michal Hrotík, ESG senior specialista v GasNetu. Právě jim pomáhala Adastra s procesem digitalizace celé společnosti, který trval déle, než se očekávalo. Výsledkem je však kvalitní nastavení sběru a zpracování dat a posun od procesu: manuální zadávání do tabulek – sdílení na cloudu – datová platforma jako “jedno místo pravdy”.

Co na to AI?

Digitalizaci jsme se rozhodli propojit s tématem umělé inteligence (AI), která je momentálně hojně skloňovaným pojmem, a to nejen v souvislosti s rozvojem technologií a vědeckým pokrokem. Jejím základem jsou také data a stává se významným ekonomickým odvětvím. Její přínosy představil Lukáš Kačena, ředitel spolku prg.ai. Za ně považuje v souvislosti s cirkulární ekonomikou optimalizaci výroby a infrastruktury vedoucí k úsporám jak environmentálním, tak ekonomickým. Zároveň zdůraznil, že je třeba chápat umělou inteligenci dvojím způsobem – jaké má dopady na udržitelnost, ale i jak udržitelnost může ovlivnit umělou inteligenci.

Digitalizace i umělá inteligence mají samozřejmě i svá úskalí, která představují například zvýšené energetické nároky, kybernetickou bezpečnost nebo pomalejší vývoj standardů a legislativy. A to vše na webináři zaznělo!

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy