Píšeme pro Vás Blog

Od ledna spouštíme Cirkulární akademii

Pojem cirkulární ekonomika si již v Česku vydobyl relativně stabilní pozici, ale protože se jedná o velmi komplexní problematiku, každý si pod cirkulární ekonomikou představuje něco jiného. Někdo odpadové hospodářství, někdo práci s materiály, někdo širší kontext udržitelnosti. Právě kvůli této různorodosti v představách CIRAA zakládá Cirkulární akademii s vizí vybudovat expertní centrum, kde se zájemci o téma dozvědí širší konotace a získají hlubší znalosti v tématu cirkularity. První kurz se otevře firmám i veřejnosti v lednu 2023.

Cirkulární akademie nabídne škálu mnoha aktivit – od blokového online kurzu, přes workshopy, semináře a konference, po intenzivní letní školu s možností zažít cirkulární ekonomiku na vlastní kůži. “Našim cílem je také připravit kurz pro učitele, aby mohli téma cirkulární ekonomiky začlenit i do svých výukových plánů. Cílovou skupinou našeho vzdělávání jsou totiž všichni – nejen firmy a veřejné instituce, ale i odborná a laická veřejnost a také děti, tedy budoucí generace, která bude muset zacházet s přírodními zdroji jinak, než to děláme v současnosti my. Proto také v rámci Cirkulární akademie oslavíme v červnu Světový den životního prostředí s dětmi, ale i všemi účastníky vzdělávacího programu”, dodává Dagmar Prášková, která Cirkulární akademii v CIRAA povede.

Co Cirkulární akademie v roce 2023 nabídne?

Stěžejní aktivitou Cirkulární akademie bude kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám, která se po vzoru metodiky CIRAA Quick Check zaměří na fungování firem a institucí dle principů cirkulární ekonomiky. Ten odstartuje v lednu 2023. Hlavními tématy budou materiály, voda, energie a energetika, odpady, provoz v budovách a kancelářích, cirkulární nákupy a tendry, externí komunikace a greenwashing s důrazem na aktuální trendy přicházející v podobě unijní legislativy (Zelená dohoda, ESG, taxonomie) a příklady dobré praxe. Kurz bude probíhat online a účastníci se budou moci zároveň zúčastnit i dobrovolných prezenčních workshopů s experty. Kurz bude zakončen osobním setkáním účastníků.  Na podzim bude probíhat navazující kurz s tématy interní komunikace, cirkulárních eventů a problematiky obalů. 

V rámci Cirkulární akademie bude možné absolvovat Cirkulární letní školu, první svého druhu u nás. Forma letních škol je určena pro každého, kdo má zájem získat hodně informací ve velmi zhuštěné formě, ale zároveň se zapojit do intenzivních debat a networkingu. Ve třech dnech bude program uspořádán do dopoledních teoretických přednášek a odpoledních interaktivních aktivit a exkurzí. Celou letní školu doprovodí představování příkladů dobré praxe. Cirkulární letní škola bude probíhat v Kampusu Hybernská.

Cirkulární akademie nabízí i individuální možnosti vzdělávání na míru pro firmy i veřejné instituce. “Cílem Cirkulární akademie je hlavně to, aby si účastníci uvědomili nutnost změny dosavadního myšlení a chování v duchu „vyrob – použij – vyhoď“ a dále šířili principy charakteristické pro cirkularitu – jak omezovat produkci odpadu, jak využívat existující materiály a zachovávat v maximální míře primární zdroje, jak inovativně přemýšlet o ekodesignu a výrobě a udržitelně řešit spotřebu s důrazem na životní cyklus výrobků”, vysvětluje Dáša Prášková důvody a záměry vzniku Cirkulární akademie.

Akademie nabídne komplexní vhled do problematiky cirkulární ekonomiky a absolventům “otevře” dveře k cestě ke změně procesů v jejich firmě nebo v osobním životě. Akademie je vhodná pro klíčové manažery, zaměstnance z oddělení nákupů, udržitelnosti nebo provozu, státní zaměstnance a jednotlivce se zájmem o udržitelnost a aktuální trendy.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy