Píšeme pro Vás Blog

Slavnostní zahájení 2. ročníku Cirkulární akademie

Slavnostní zahájení 2. ročníku Cirkulární akademie proběhlo v Kampusu Hybernská 25. ledna 2024. O úvodní slovo a přivítání se postarala Laura Mitroliosová (CEO CIRA Advisory) a Ema Pospíšilová (ředitelka Kampusu Hybernská). Dále byl ředitelkou Cirkulární akademie představen program kurzu Cirkulární ekonomika v praxi. 

Letošní zahájení akademie neslo téma Trendy pro udržitelnou budoucnost v roce 2024. Na zahájení vystoupila: 

  • Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí s tématem Udržitelný rozvoj a ČR: Výhledy (nejen) pro rok 2024. Paní Pasková představila globální a evropský výhled a témata pro následující rok mezi něž zařadila například téma zelené modernizace a adaptace, veřejného zadávání, digitalizace a AI, ESG reportingu, greenwashingu, zálohování a jiné.
  • Dalším řečníkem byl Pavel Zděnek z Ministerstva průmyslu a obchodu, který představil různé formy dotační podpory v oblasti zavádění principů cirkulární ekonomiky v ČR. 
  • Jana Bábiková z CIRA Advisory pak účastníkům představila novinky v oblasti greenwashingu a Green Claims a zdůraznila důležitost transparentnosti a důvěryhodnosti ekologických tvrzení v marketingové komunikaci.
  • Anna Polišenská ze společnosti TON se zaměřila na udržitelný byznys a sdílela osvědčené postupy a příklady dobré praxe z výrobního podniku.
  • Trendy 2024 uzavíral Jan Krčmář ze Solární asociace, který seznámil účastníky se současným stavem obnovitelných zdrojů v ČR a nastínil potenciál a bariéry pro rozvoj agrovoltaiky v Česku

Témata pak podnítila diskusi v následném networkingu. Děkujeme všem účastníkům i přednášejícím. Zájemce o kurz prosíme o vyplnění přihlášky, pozor začínáme však již v pátek 9.2.2024.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy