Píšeme pro Vás Blog

Ohlédnutí za rokem 2023 v Cirkulární akademii

Loni touto dobou jsme v CIRA Advisory finišovali s přípravami celé Cirkulární akademie. Nervozita rostla a neustále nám na mysli vyvstávala otázka, zda bude o vzdělávání v oblasti cirkulární ekonomiky zájem. Nebo jestli není už těch kurzů moc. Nebo jak veřejnosti i firmám vysvětlit, že cirkulární ekonomiku je třeba chápat v celé její šířce, ne pouze optikou odpadů a materiálů. Spuštění Cirkulární akademie bylo proto značně riskantní rozhodnutí, ale jsme rádi, že jsme se do toho pustili. Jakkoliv byly přípravy nebo shánění partnerů a účastníků dost napjaté.

Slavnostní spuštění Cirkulární akademie v lednu 2023 a kurz I.

Cirkulární akademie jsme slavnostně spustili v lednu 2023 a na akci, která měla být vcelku komorní, nakonec dorazilo přes 90 lidí. Na programu byla mimo jiné vystoupení paní Pavlíny Kulhánkové z Ministerstva průmyslu a obchodu a pana Jana Maršáka z Ministerstva životního prostředí. Obě tato ministerstva nám zároveň poskytla záštitu na Cirkulární akademii. A v podstatě jsme nakonec uspořádali konferenci na téma, co očekávat od cirkulární ekonomiky v roce 2023.

První kurz, který jsme organizovali, nesl název Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. Byl rozdělen do pěti bloků a věnoval se ve větší hloubce tématům jako materiály a ekodesign, voda a biodiverzita, energetika, odpady, greenwashing, cirkulární budovy, cirkulární nákupy a digitalizace. Uspořádali jsme dva interaktivní workshopy na téma greenwashing a výpočet uhlíkové stopy, aby si účastníci mohli témata vyzkoušet více v praxi. A v rámci sdílení dobrých příkladů z praxe jsme vyrazili na exkurzi do Biopekárny Zemanka a k největšímu výrobci papíru v Česku, podniku Mondi Štětí. Nahlédnout pod pokličku přímo do výroby je prostě zkušenost, která je neocenitelná.

Další aktivity Cirkulární akademie v průběhu roku 2023

V červnu jsme oslavili Světový den životního prostředí. Radost však máme také z dalších aktivit Cirkulární akademie, například ze spolupráce s nakladatelstvím EDUKO, se kterým jsme aktualizovali středoškolské učebnice ekonomiky, a to ve formě textů o cirkulární ekonomice.

Ve spolupráci s EDUKO jsme také pro učitele středních škol připravili akreditovaný kurz a školení na téma cirkulární ekonomiky ve výuce. Školení budou probíhat až do ledna 2024, a to online i prezenční formou. To je totiž to, co potřebujeme – dostat téma do škol a ke studentům, kteří uchopí udržitelnost a odpovědnost vůči planetě mnohem dřív, než generace předchozí.

Kurz II. – podzim 2023

Na podzim 2023 probíhala druhá část kurzu, tentokrát ve formě workshopových setkání. Po teoretickém úvodu následovala vždy práce ve skupinách, kde jsme se věnovali více do detailu cirkulární nákupům a greenwashingu, cirkulární materiálům a obalům, udržitelným eventům a práci s daty a digitalizaci. V daných tématech jsme tak šli více do hloubky, a to v malých pracovních skupinách. Odezvy na tento formát byly velmi pozitivní a už proto přemýšlíme, jakou podobu dáme workshopům v následujícím ročníku Cirkulární akademie. A ani tentokrát nechyběla exkurze, tentokrát ovšem tajná…

Druhý ročník Cirkulární akademie v roce 2024

Rok 2023 nakonec utekl s Cirkulární akademií jako voda a my už máme připravený program pro druhý ročník. Kurz bude opět probíhat v několika tematických blocích, které budou určeny pro různé cílové skupiny. Firmy budou mít nově možnost poslat na kurz více zaměstnanců, a to podle jejich oborového zaměření a specializace v daných tématech. Program si můžete přečíst zde a rádi se s Vámi v příštím roce opět uvidíme. Pro více informací k dalšímu ročníku Cirkulární akademie kontaktujte Dagmar Milerovou Práškovou (praskova@ciraa.eu).

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy