O Cirkulární akademii

O Cirkulární akademii

Cirkulární akademie je jediné komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Realizaci cirkulární ekonomiky v praxi chápeme jako klíčovou pro budoucí nastavení nejen ekonomiky, ale i udržitelnějšího výrobního a spotřebitelského smýšlení tak, abychom byli schopni naplnit ambiciózní a tolik potřebné cíle Evropské unie, a to dosáhnout do roku 2050 nízkouhlíkové evropské ekonomiky. Cirkulární ekonomika je zároveň přímo propojená s aktuálními trendy, jako je ESG, taxonomie a s udržitelným rozvojem jako takovým.

Zakladatelem vzdělávacího centra je konzultační společnost CIRA Advisory, která se věnuje poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Vizí CIRA Advisory je vybudovat expertní centrum, kde se zájemci o tématu dozvědí širší konotace a získají hlubší znalosti v tématu cirkularity.

Cirkulární akademie nabízí širokou škálu aktivit – od blokového online kurzu přes workshopy, semináře a konference po zajímavé exkurze s možností zažít cirkulární ekonomiku na vlastní kůži.
Cirkulární akademie je určena pro klíčové manažery firem i zaměstnance napříč všemi odděleními. Osloví zároveň města a obce, které chtějí jít příkladem ať už v realizaci cirkulárních úřadů, nebo zadávání odpovědných a cirkulárních zakázek. Cirkulární akademie současně cílí na zainteresovanou veřejnost, studenty a nadšence pro témata spojená s udržitelností, protože akademie jako jediná propojuje právě téma udržitelnosti a odolnosti (resilience) s cirkulární ekonomikou.

Mezi hlavní experty CIRAA patří:

Laura Mitroliosová

Laura Mitroliosová

jednatelka, CEO

Ing. Ivana Hekerle

Ing. Ivana Hekerle

jednatelka, ředitelka oddělení komunikace

PhDr. Dagmar Milerová Prášková, Ph.D.

PhDr. Dagmar Milerová Prášková, Ph.D.

manažerka Cirkulární akademie

Mgr. Jana Bábiková

Mgr. Jana Bábiková

PR manažerka a expertka na komunikaci

Mgr. Blanka Machová

Mgr. Blanka Machová

konzultantka a projektová manažerka

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy