Píšeme pro Vás Blog

Mezinárodní den životního prostředí

Termín a místo konání: 5.6.2023, 14:00 – 17:30, Kampus Hybernská (Cirkulární hub)


Partneři: Kampus Hybernská, Centrum pro otázky životního prostředí, Národní muzeum, Informační centrum OSN, Kokoza

Akce se koná v rámci Cirkulární akademie.

Při příležitosti Mezinárodního dne životního prostředí jsme připravili osvětový program pro děti i dospělé s cílem zvýšit povědomí o udržitelnosti. Jelikož víme, že s osvětou je třeba začít hned od nejmenších, cílíme právě na děti, mládež a celé rodiny. Děti se mohou hravou formou seznámit s tématem udržitelnosti a zodpovědné spotřeby a výroby. Chystáme vzdělávací hry, SWAP hraček, ukázku upcyklace a cirkulární dílnu. Nezapomínáme ani na dospělé návštěvníky, kteří si mohou rozšířit svoje znalosti a informace o ochraně životního prostředí nebo o cirkulární ekonomice prostřednictvím krátkých odborných přednášek.

Součástí programu bude také dopolední přednáškový blok pro školy, který se bude konat přímo v Národním Muzeu. Tam je stále také možnost navštívit výstavu ZeMě

Z DŮVODU KAPACIT SVŮJ ZÁJEM ZÚČASTNIT SE AKCE PROSÍM POTVRĎTE NA TOMTO ODKAZU.

Odpolední program:

Odpolední program začne ve 14 hodin a paralelně bude probíhat program pro děti i série přednášek pro dospělé až do 17h30.

Program pro děti:
 • kvízy, křížovky – pro malé i starší děti
 • INCIEN: Strážce Planety hry na třídění odpadu – pro menší děti
 • Didawood hračky ze zbytkového dřeva s oceněním Správná hračka
 • swap hraček – pro všechny zájemce, kteří si přinesou hračku a vymění ji za jinou
 • Vzdělávací centrum Tereza (Les ve škole): proč je potřeba chodit do lesa
 • Remobil: přineste starý mobil a zjistěte, jak můžete pomáhat
 • ochutnávka sušenek z Biopekárny Zemanka
 • 14:30 – 16:00 Kokoza: výroba seed bomby (pro malé i velké): vyrobte si s Kokozou originální dárek pro své blízké nebo sami pro sebe
 • 15:30 – 16:30 cirkulární dílna – pro větší děti (od 6 let)
 • stánek EKOZNAČKA
 • grilování

Odborný program pro dospělé:
 • 14:00 – 14:30 Zahájení akce, networking (Laura Mitroliosová a tým CIRAA)
 • 14:30 – 14:45 Slovo o Kampusu Hybernská (Ema Pospíšilová, ředitelka KH)
 • 14:45 – 15:15 Pro mír, důstojnost a rovnost na zdravé planetě (Michal Broža, ředitel kanceláře OSN ČR)
 • 15:15 – 15:45 Třicet let životního prostředí v ČR (Miroslav Havránek, ředitel CENIA)
 • 16:00 – 16:30 Ochrana životního prostředí a světelné znečištění (Helena Vaňková, MŽP)
 • 16:30 – 17:00 Uzavřený cyklus jídla (Kokoza)
 • 17:00 – 17:30 Greenwashing z pohledu spotřebitele (Ivana Hekerle, CIRAA)
 • 17:30 – 19:00 Zakončení kurzu pro účastníky Cirkulární akademie

Medailonky přednášejících:

Michal Broža

Michal Broža je vedoucí informační kanceláře Organizace spojených národů pro Českou republiku (UNIC, od roku 1947 hlavní zastoupení OSN v ČR). Účastní se koordinace komunikace OSN v regionu Střední Evropy a Turecka, byl na mírových misí OSN v Africe, pracovních pobytech v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě. Působil také jako konzultant Světové banky a výzkumník v soukromém sektoru. Je autorem a spoluautorem publikací a článků týkajících se těchto oblastí a dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a spoluzaložil Vědecké klimatické fórum, které se od roku 2013 v Česku věnuje podpoře odborné diskuse o klimatické změně.

Miroslav Havránek (CENIA)

Miroslav Havránek vystudoval Univerzitu Karlovu, obor ochrana a tvorba životního prostředí na Přírodovědecké fakultě. Během své pracovní kariéry pracoval jako výzkumník a vedoucí projektových týmů na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zde se specializoval na hodnocení interakcí mezi lidskou společností a životním prostředím se zvláštním zřetelem na změnu klimatu, odpady a energetiku. V posledních letech rozvíjel metody a užití strategického plánování a foresightu v oblasti životního prostředí.

Helena Vaňková (MŽP)

Helena Vaňková studovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, titul Master of Science v oboru Environment and Natural Resource Economics získala na Kodaňské univerzitě. Po návratu do ČR pracovala s projekty vodního a odpadového hospodářství, než přešla na Ministerstvo životního prostředí, kde se zbývá především problematikou světelného znečištění a vlivem znečištěného životního prostředí na lidské zdraví v odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Jana Bábiková (CIRA Advisory)

Jana Bábiková se v CIRA Advisory věnuje komunikaci – pro klienty spoluvytváří komunikační strategie, konzultuje jejich PR a mediální vztahy a v neposlední řadě rozvíjí tému greenwashingu mezi českými firmami. Kariéru odstartovala v Nano Energies, kde se podílela na kompletním rebrandingu společnosti a poté ji rozvíjela v PR agentuře. Vystudovala obor Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi její silné stránky patří porozumění klientovým potřebám a následné nastavení celkové komunikace s ohledem na udržitelné smýšlení.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy