Píšeme pro Vás Blog

Prezenční workshop k metodě posuzování životního cyklu (LCA)

V pátek 22. března se účastníci I. bloku kurzu sešli na workshopu na téma posuzování životního cyklu. Cílem workshopu bylo představit práci s touto velmi složitou metodou a možnosti její implementace ve výrobních podnicích. Workshop vedla největší expertka na toto téma v Česku paní Marie Tichá a příklad implementace LCA představil pan Petr Tichý z firmy Madeta.

Co je vlastně LCA?

Účastníci workshopu se dozvěděli, jaké jsou hlavní pojmy používané během posuzování životního cyklu (často špatně překladaného z anglického Life Cycle Assessment jako analýza životního cyklu). Marie Tichá představila funkce systému, funkční jednotky, hranice systému a co je jednotkový proces. 

Celý proces posuzování životního cyklu je velice náročný na datové vstupy a trvá minimálně půl roku. Zajímavé také je, že výsledek LCA často boří zažité mýty, jako třeba to, že papírová taška je mnohem ekologičtější než taška plastová. V Každém případě je metoda LCA klíčová pro kvantifikaci dopadů, ať už konkrétního výrobku nebo činnosti, a důraz na životní cyklus výrobku je zásadní v celém konceptu cirkulární ekonomiky.

Proč vůbec LCA?

Nechat si vypracovat posouzení životního cyklu je opravdu komplikovaný a časově náročný proces. Často je třeba posbírat data, která ani firma nemá zatím k dispozici. O tom, jak to fungovalo ve firmě Madeta, která si nechala zpracovat LCA baleného jogurtu, na workshopu mluvil Petr Tichý, Senior Purchasing Manager. V rámci této LCA bylo nakonec zjištěno, že v případě jogurtu se obalový materiál podílí pouze na 3 – 5 % celkového environmentálního dopadu produktu. A to je důležitý vzkaz pro spotřebitele – řešit obal je důležité, ale vlastní výroba a způsob produkce má 80% dopad na životního prostředí. A úplně nejhorší je situace, když se potraviny nezkonzumují a skončí v koši, jak se to děje podle OSN s celou třetinou světové produkce potravin.

Nakonec si účastníci prakticky vyzkoušeli definování funkce systému, funkčních jednotek a hranice systému při posuzování životního cyklu vlastního vybraného produktu.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy