Píšeme pro Vás Blog

O čem se mluvilo na druhém webináři v tématu energetiky

Na konci února proběhl již druhý webinář v rámci I. bloku kurzu Cirkulární ekonomika v praxi, tentokrát na téma cirkulární energetiky. Využití  udržitelněji vyprodukované energie hraje v cirkulární ekonomice důležitou roli. 

Kde se nacházíme?

Na tomto webináři vystoupil Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a představil ve větší šíři téma obnovitelných zdrojů energie. Poukázal na rostoucí tendenci využívání solární energie v ČR, kromě jiného také díky dotačním příspěvkům Nová zelená úsporám, a představil postavení ČR ve věci podílu energie z obnovitelných zdrojů v porovnání s ostatními evropskými státy. Obnovitelné zdroje energie jsou řešením nejenom pro nutné snížení množství vypouštěných emisí do ovzduší, ale také řešením pro odpoutání se od závislosti na uhlí. 

Další věcí, která může být odpovědí na otázku “Proč obnovitelné zdroje energie?”, jsou finanční úspory, které plynou z jejich využívání. Firmy po celém světě se o obnovitelnou energii a investic do nich zajímají stále více, zavádějí opatření ke splnění nastavených závazků a přijímají odpovědnost v této oblasti. Účastníci akademie se také dozvěděli, jakým způsobem firmy v ČR nakupují zelenou energii, pokud neimplementují energii z obnovitelných zdrojů přímo ve svém provozu. Martin Sedlák také zabrousil do tématu směrnic a celého zarámování této oblasti legislativou EU i ČR a připomněl, že rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR, je otázkou nejen řešení klimatu a energetické soběstačnosti, ale také konkurenceschopnosti podniků.

Energetika ve výrobním podniku

Na webináři také vystoupil Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, která je slévárenskou firmou. Účastníci získali vhled do historie tohoto ryze českého rodinného podniku a získali představu, jak se mohou principy cirkulární ekonomiky a udržitelnosti s focusem na energetiku uplatňovat v podnicích tohoto typu. Jako velký pomocník a nutnost při řízení a využití zařízení, plánování výroby a údržby zařízení bylo vyzdvihnuto měření dat. Co dalšího si účastníci mohli odnést, je představa o tom, jaké mohou být překážky a komplikace, které je do budoucna potřeba překonat – např. energetická náročnost související s ne-kontinuitou výroby.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy