Expertní vzdělávací centrum na téma cirkulární ekonomiky

Protože vzdělávání je prvním krokem ke změně

O čem je Cirkulární akademie?

Cirkulární akademie je komplexní vzdělávací centrum, které vám poskytne hluboký vhled do tématu cirkulární ekonomiky, včetně provázanosti na další související témata, jako je legislativa, ESG reporting, uhlíková stopa, LCA, digitalizace nebo úspory. Cirkulární akademie je určena pro klíčové manažery ve firmách, ale i pro jednotlivce a státní instituce.

Co nabízíme?

V roce 2024 na vás čeká obsáhlý vzdělávací program, který bude tvořen z odborných kurzů, kombinující online a prezenční formu webinářů a workshopů. Důležitou součástí každého kurzu budou také exkurze do zajímavých cirkulárních firem, kam se běžně nedostanete.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK I.

Blok I. JAK PRAKTICKY ZAVÉST CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU DO VÝROBY se zaměří na udržitelnost ve výrobě a na změnu výrobních procesů směrem k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelnějšímu způsobu výroby v malých, středních i velkých firmách. Konkrétně se budeme věnovat těmto tématům: odpady, materiály a obaly, energie, voda a materiálové toky produkce.

Detail kurzu

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK II.

Blok II. DATA A MĚŘENÍ DOPADŮ CIRKULARITY se zaměří na témata spojená s daty a nástroji na měření cirkularity ve firmách, reporting, strategické konzultace ESG, digitalizaci, financování přechodu na cirkulární ekonomiku a měření uhlíkové stopy. Webinář na téma financování cirkularity bude určen i pro širokou veřejnost.

Detail kurzu

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK III.

Blok III. CO PŘINÁŠÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE SLUŽBÁCH se zaměří na firmy podnikající primárně v terciárním průmyslu. Jednotlivé aktivity se zaměří na témata cirkulárních nákupů, dodavatelsko-odběratelských řetězců, komunit, a zaměstnanců. Zabývat se budeme interní komunikací, ESG a souvisejícími business modely firem.

Detail kurzu

Individuální školení

Jste firma či jiná instituce a potřebujete připravit vzdělávací program na míru? Zajímala by vás přednáška, seminář nebo workshop sestavený pro potřeby vaší organizace? Sestavíme pro vás témata přesně tak, aby naplnila vaše očekávání a zároveň souzněla s interním fungováním firem či instituce.

Detail kurzu

Vize & cíl

„Nedědíme Zemi od našich předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí.“
Cirkulární ekonomika je dlouhodobý návod, jak úsporně nakládat se všemi zdroji. Naším cílem je ukázat příležitosti, které přinesou vyšší konkurenceschopnost, ale zároveň zodpoví otázky na mnohonásobnou krizi (materiální, zdrojovou, energetickou), které svět momentálně čelí.

 • soběstačnost
 • udržitelnost
 • úspory a efektivita
 • transformace
 • uhlíková neutralita
 • esg a legislativa

Proč se vzdělávat
s Cirkulární
akademií

Protože Cirkulární akademie je jediné expertní centrum v České republice, které poskytuje komplexní vzdělávací program a nebojí se jít do větší hloubky. Protože cirkulární ekonomika je jedním z témat nefinančního reportingu ESG, a je tedy potřeba se připravit na novou povinnou legislativu. Cirkulární ekonomika je klíčová pro naplnění cílů Evropské unie o dekarbonizaci ekonomiky do roku 2050.

Cirkulární
ekonomika

 • suroviny
 • design
 • výroba
 • distribuce
 • spotřeba
 • sběr
 • recyklace
 • zbytkový
  odpad

Cirkulární akademie 2024

 • 01.-03.
 • 04.-06.
 • 07.-09.
 • 10.-12.

Píšeme pro Vás Blog

Zakončení II. bloku: Exkurze na Brumlovku

Poslední aktivitou II. bloku kurzu Cirkulární akademie byla exkurze do prostor pražské Brumlovky s komentovanou prohlídkou od Technického ředitele Martina Ungera z Passerinvest Group.  Proč Brumlovka Brumlovka je moderní ...

Jak financovat cirkulární projekty

Na závěrečném webináři druhého bloku kurzu, který byl vzhledem k důležitosti tématu otevřený i veřejnosti, se účastníci dozvěděli o možnostech financování cirkulárních a udržitelných projektů ze soukromého i veřejného ...

Uhlíková stopa a offsetting

Na třetím webináři kurzu Cirkulární akademie byla tématem uhlíková  stopa a offsetting, tedy témata do jisté míry kontroverzní. Definice pojmů Úvodem provedla účastníky projektová manažerka z CIRA Advisory Blanka ...

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy