Píšeme pro Vás Blog

Cirkulární akademie zahájí druhý rok fungování

V CIRAA pilně připravujeme aktivity na druhý ročník Cirkulární akademie pro rok 2024. Chceme se ovšem ještě ohlédnout za prvním ročníkem, který máme téměř za sebou a který považujeme za velmi úspěšný. Shrňme to čísly:

  • Na zahajovací event se přišlo podívat více jak 90 návštěvníků.
  • Kurzu Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. se zúčastnilo 45 účastníků.
  • Na tomto kurzu vystoupilo 22 lektorů během 25 hodin přednášek a 5 výukových bloků.
  • Zorganizovali jsme 3 exkurze jak do malých, tak i velkých firem.
  • O Cirkulární akademii bylo v médiích napsáno 54 článků, a osloveno tak bylo přes 300 tisíc čtenářů.
  • Kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II. je interaktivní a probíhá formou workshopových setkání v cirkulárním Kampusu Hybernská na Praze 1.

Do konce roku nás v rámci aktuálního ročníku čeká ještě Konference RUP 2023: Cirkulární ekonomika a spolupráce s nakladatelstvím EDUKO v rámci školení středoškolských učitelů.

Cirkulární akademie pro rok 2024

Druhý ročník Cirkulární akademie zahájíme slavnostním spuštěním, které proběhne 25. ledna od 15 do 17 hodin v Cirkulární hubu Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Na programu bude představení lektorů jednotlivých kurzů a vstupy na aktuální témata a trendy spojené s cirkulární ekonomikou pro příští rok.

Rádi bychom pozvali všechny, kteří již absolvovali první ročník Cirkulární akademie i kohokoliv, kdo má zájem účastnit se druhého ročníku nebo jednotlivých tematických bloků kurzu. Kurz Cirkulární ekonomika v praxi bude rozdělen do těchto bloků a konkrétní program včetně obsahu jednotlivých aktivit najdete v popisu jednotlivých bloků:

Kurz I: JAK PRAKTICKY ZAVÉST CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU DO VÝROBY 

Kurz II: DATA A MĚŘENÍ DOPADŮ CIRKULARITY

Kurz III: CO PŘINÁŠÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE SLUŽBÁCH

Na slavnostní spuštění se můžete registrovat na tomto odkazu.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy