Aktivity

Aktivity

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK I.

Blok I. JAK PRAKTICKY ZAVÉST CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU DO VÝROBY se zaměří na udržitelnost ve výrobě a na změnu výrobních procesů směrem k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelnějšímu způsobu výroby v malých, středních i velkých firmách. Konkrétně se budeme věnovat těmto tématům: odpady, materiály a obaly, energie, voda a materiálové toky produkce.

Detail kurzu

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK II.

Blok II. DATA A MĚŘENÍ DOPADŮ CIRKULARITY se zaměří na témata spojená s daty a nástroji na měření cirkularity ve firmách, reporting, strategické konzultace ESG, digitalizaci, financování přechodu na cirkulární ekonomiku a měření uhlíkové stopy. Webinář na téma financování cirkularity bude určen i pro širokou veřejnost.

Detail kurzu

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK III.

Blok III. CO PŘINÁŠÍ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA VE SLUŽBÁCH se zaměří na firmy podnikající primárně v terciárním průmyslu. Jednotlivé aktivity se zaměří na témata cirkulárních nákupů, dodavatelsko-odběratelských řetězců, komunit, a zaměstnanců. Zabývat se budeme interní komunikací, ESG a souvisejícími business modely firem.

Detail kurzu

Individuální školení

Jste firma či jiná instituce a potřebujete připravit vzdělávací program na míru? Zajímala by vás přednáška, seminář nebo workshop sestavený pro potřeby vaší organizace? Sestavíme pro vás témata přesně tak, aby naplnila vaše očekávání a zároveň souzněla s interním fungováním firem či instituce.

Detail kurzu

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy