Píšeme pro Vás Blog

Jak začít s cirkulární ekonomikou ve vaší firmě

Žijeme v době, kdy ekonomický rozvoj musí jít ruku v ruce s ekologickými aspekty. Už to není otázka volby, ale nutnost. A tak firmy, které chtějí dlouhodobě uspět, musí aktivně přistupovat k trendům a technologiím, které myslí udržitelně, ekologicky a aplikují do svých procesů aspekty cirkulární ekonomiky. Společnost McKinsey & Company spočítala, že přijetí principů cirkulární ekonomiky může od roku 2030 generovat v Evropě roční výnosy ve výši 600 miliard eur.

Klíčové prvky cirkulární ekonomiky

Holandská organizace Circle Economy definovala sedm klíčových prvků cirkulární ekonomiky, ve kterých je možné hledat příležitosti pro její zavádění do praxe firem. Jejich implementaci je možné realizovat hned na několika úrovních: od každodenních aktivit zaměstnanců přes fungování kancelářských prostor až po zavedení do výrobních procesů a komunikace firem navenek.

Cirkulární jedinec

Jak začít?
Hledejte inspiraci. Zařiďte v práci prezentaci k tématu, otevřete diskusi s osvětovými videy. Zorganizujte inovativní workshop, kde se s kolegy společně zamyslíte nad tím, co děláte už nyní a kam se chcete a můžete posunout do budoucna.

Jaké výhody to firmě přinese?
Zaměstnanci, kteří pochopí základní principy cirkulární ekonomiky, mohou začít přicházet s vlastními podněty šitými na míru vaší firmě a vnitřním procesům. Díky dobré znalosti vnitřního prostředí dokážou do firmy přinést inovativní nápady a najít i cesty, které je navíc motivují. Například zjistíte, že by zaměstnanci ocenili platformu pro sdílení společných jízd do práce.

Cirkulární kancelář

Jak začít?
Podívejte se, kolik odpadů v kancelářích vyprodukujete a hledejte cesty, jak předcházet jejich vzniku. Nezůstaňte jen u odpadů. Začněte šetřit i energiemi a vodou. Spočítejte si, kolik času jsou vaše kancelářské prostory skutečně využívány a promyslete možnost sdílení prostorů i s dalšími firmami.

Jaké výhody to firmě přinese?
Se snížením množství odpadů eliminujete i náklady. To samé platí i u vody a energie. Omezení tisku, náhrada jednorázových kávových kapslí či jiných produktů za znovupoužitelné významně šetří náklady na facility management.

Cirkulární firma: výroba

Jak začít?
Spojte síly s odbornými konzultačními a auditorskými firmami a nechte si výrobní areál zrevidovat jak v oblasti množství spotřebovaných energií či vody, tak v nakládání se zdroji a následně odpady. Právě odpadový management je často zbytečný náklad. Vyhodnoťte ekonomické i ekologické dopady, které by vám přinesl postupný přechod k cirkulárním modelům.

Jaké výhody to firmě přinese?
Při kompletním zjištění současného stavu si uděláte dokonalý přehled o tom, které oblasti jsou finančně nejnáročnější a které přinášejí největší riziko (například plánování výroby vzhledem k volatilitě cen či ohrožené dodávce zdrojů z konfliktních oblastí) a budete napřed. Začněte řešit preventivní opatření předtím, než bude pozdě. Zaměřte se na vodu. V této oblasti neuděláte nikdy krok vedle.

Cirkulární byznys modely

Jak začít?
Není možné přejít z prodeje na systém pronájmu? Co když byste u svých výrobků garantovali možnost opravitelnosti nebo pro ně vytvořili platformu pro sdílení? Zvažte zapojení inovativních systémů prodeje, které mohou být založeny například na účtování za skutečné využití produktu. Nabídněte férové služby a nezbavte se vlastnictví.

Jaké výhody to firmě přinese?
Pokud prodáváte výrobky, zvažte, jak motivovat spotřebitele, aby vám je po skončení jejich životního cyklu vrátili. Otevřete si tím prostor pro repasování, recyklaci či opětovný prodej. Typickým produktem v této oblasti může být elektronika.

Strategická komunikace a PR

Jak začít?
Projděte všechny klíčové prvky cirkulární ekonomiky a zjistěte, jestli už náhodou v této oblasti neděláte něco zajímavého. Začněte to komunikovat navenek. Pokud se „nenatíráte nazeleno“ a skutečně tyto věci děláte, dost možná to bude v budoucnu silný nástroj, jak oslovit zákazníky i další partnery.

Jaké výhody to firmě přinese?
Cirkulární ekonomika je globálně rezonujícím tématem. Při odhalení vlastních aktivit a příležitostí a pochopení celého konceptu můžete navíc přihlásit své aktivity do veřejných soutěží nebo získat netradiční certifikáty. Podle průzkumů poptávka po cirkulárních produktech roste, tak neotálejte s jejich komunikací do světa.

Globální megatrendy

Jak začít?
Nepodceňujte megatrendy, které definují současnou podobu světa. Patří mezi ně těžce predikovatelné geopolitické situace, extrémní zátěž těžby zdrojů nebo degradace ekosystémů, klimatická změna a rychlý nárůst obyvatelstva.

Jaké výhody to firmě přinese?
Kdo je připraven, není překvapen. Seznamte se s místy, odkud jsou čerpány zdroje potřebné pro vaše aktivity a zajistěte si jejich maximální možnou dostupnost i v budoucnu. Pokud jsou vaše zdroje v ohrožení, zvažte přechod z prodeje na poskytování služeb. Přizpůsobte se, inspirujte se, dejte prostor disruptivním technologiím a počítejte s nimi do budoucna.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy