Píšeme pro Vás Blog

Cirkulární ekonomika v kostce

Již z názvu je jasné, na co se bude Cirkulární akademie zaměřovat – na cirkulární ekonomiku. Jenže na základě našich mnohaletých zkušeností víme, že se pod tímto termínem každý představuje něco jiného, podobně jako se slovem „udržitelnost“. Přemýšlíte, zda se přihlásit? Pak je tento článek určený právě pro Vás!

Cirkulární ekonomika je takový model, který stojí na třech základních principech:

  • eliminace odpadů a znečištění,
  • oběh a znovuvyužití materiálů a produktů,
  • regenerace životního prostředí.

Cirkulární ekonomika je jinými slovy systém rámcových řešení, která reagují na současné globální výzvy jako je změna klimatu, ztráta biodiverzity, úbytek zdrojů, nadprodukce odpadu a nadměrné spotřeby. Proto je třeba změnit zaběhlý systém „vyrob – spotřebuj – vyhoď“, protože v tomto systému nesmírně plýtváme cennými zdroji, které podle předpovědí v během několika desítek let zmizí úplně (například stříbro přibližně za 15 let, měď a zinek za 20 let nebo nikl za 30 let).

Základní principy cirkulární ekonomiky staví na systémové změně a změně ve smýšlení jak ve výrobě, tak ve spotřebě. Klade důraz na změnu dosavadních byznys modelů, ekologický design, zapojování obnovitelných zdrojů, prodlužování životního cyklu výrobků, spolupráci mezi dodavateli a odběrateli, využívání digitálních technologií, a především chápe odpad jako zdroj. Díky těmto principům dochází k menší spotřebě primárních zdrojů a šetrnému zacházení s životním prostředím.

Momentální trend…?

Z Evropské unie momentálně přichází mnohé trendy, které jsou velmi komplikované a často špatně srozumitelné, pokud jsou vytrženy z kontextu. Mohlo by se pak jednoduše zdát, že cirkulární ekonomika je jednou z těch moderních vln, které za nějakou dobu odplaví čas, ale tak tomu není. Abychom splnili ambiciózní cíle snižovat emise skleníkových plynů, do budoucna snížit možnosti výskytu ekologických katastrof a nevyčerpat všechny cenné zdroje do jedné dekády, je třeba přenastavit současnou lineální ekonomiku. Není na místě otázka „jestli“, ale „jak“, jinak nám ujede vlak, jak se to v mnoha ohledech v Česku děje (například pomalé nastavování a realizace strategických cílů a opatření).

Cirkulární ekonomika nebude realizována jako mávnutím kouzelného proutku, přechod na ni bude trvat a bude něco stát, určitě se ale vyplatí a je třeba si uvědomit, že Česko jako proexportní ekonomika nesmí na nic čekat. V Česku už existují mnohé cirkulární firmy přinášející inovativní nápady do praxe. Často jde jen o návrat k selskému rozumu. Během aktivit Cirkulární akademie Vám tyto příklady představíme a budeme se snažit Vám maximálně témata spojená s cirkulární ekonomikou předávat, protože osvěta a vzdělávání je první krok a ty následující už budou záležet na Vás. Přejeme Vám úspěšnou cestu směrem k cirkularitě!

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy