Aktivity

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK I.

Datum: únor - březen
Cena kurzu: 9900 Kč bez DPH

Celoroční kurz Cirkulární ekonomika v praxi je rozdělen do tří bloků určených jiné cílové skupině tak, aby kurz poskytl firmám a dalším institucím možnost proškolit ty své zaměstnance, kteří se daným tématem přímo zabývají ve své každodenní práci. Blok I. se jmenuje „JAK PRAKTICKY ZAVÉST CIRKULÁRNÍ EKONOMIKU DO VÝROBY“.

V tomto bloku realizujeme 3 webináře (online forma), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurzi do cirkulárně zajímavých firem, které se běžně veřejnosti neotvírají. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne (9h-11:30), exkurze dle možností navštěvovaných firem.

Blok I se zaměří na udržitelnost ve výrobě a na změnu výrobních procesů směrem k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelnějšímu způsobu výroby v malých, středních i velkých firmách. Konkrétně se budeme věnovat těmto tématům: odpady, materiály a obaly, energie, voda a materiálové toky produkce. 

Cena kurzu:

Cena jednoho bloku je 9900 Kč (+ DPH). Cena za dva bloky je 14900 Kč (+ DPH) a cena za celoroční kurz/všechny tři bloky je 19500 Kč (+ DPH). Firmy si mohou zaplatit kurz celý a na jednotlivé části vyslat své zástupce z jednotlivých oddělení.

Termín:  únor – březen 2024

Cílové skupiny: Výrobní podniky – manažeři a zaměstnanci z provozu, manažeři udržitelnosti, CSR a ESG manažeři

Program:

1) webinář na téma: Udržitelné trendy v materiálech a nakládání s odpady ve výrobě (9. 2. 2024) 

  • Ekodesign a “udržitelné materiály”: Jakým způsobem lze aplikovat prvky cirkulární ekonomiky při designu výrobku, jakou roli zde hrají materiály a jak vybrat ten nejcirkulárnější.
  • Analýza odpadů ve výrobě, udržitelné nakládání s odpady – minimalizace a prevence odpadů, recyklace, znovupoužití ve výrobě, inovace v materiálech a obalech

2) webinář na téma: Energetika a cirkulární ekonomika (23. 2. 2024)

  • Trendy moderní energetiky pro firmy: Jak je to s energetickým mixem a možností dekarbonizace firem v oblasti energetiky, soběstačné provozy, evropská legislativa.
  • Energetické využití odpadu z vlastní výroby: Jaké jsou technologie na využití odpadu pro teplo a energii ve vlastní výrobě? Jaké jsou technologie na energetickou soběstačnost budov, když nic nevyrábíme? 

3) webinář na téma: Úsporné hospodaření s vodou ve výrobě, cirkulární vodní hospodářství  (8. 3. 2024)

  • Způsoby, jak výrobní podniky mohou efektivně a udržitelně nakládat s vodou ve svých procesech, včetně recyklace a snižování spotřeby, konkrétní technologie a inovativní řešení pro úsporné hospodaření.
  • Modrozelená infrastruktura a cirkulární ekonomika v souvislostech: Využití srážkových vod a existující řešení.

4) Workshop: Analýza materiálových toků (MFA) výrobního závodu a nakládání s odpadem, analýza životního cyklu produktu (LCA) (Kampus Hybernská, 22. 3. 2024)

  • Na workshopu se účastníci dozví, jak vypracovat MFA a jaké jsou možnosti implementace cirkulárních řešení do výroby. Účastníci workshopu budou mít za úkol na modelovém příkladu vytvořit co nejcirkulárnější výrobní závod a zmapovat jeho materiálové toky. 
  • Představíme praktické příklady, jak identifikovat neefektivní části materiálového toku a co tvoří nejčastější ztráty v materiálovém toku. Povíme si, jak využít MFA pro snižování zátěže firmy na životní prostředí a jakou roli hraje ve výrobních procesech automatizace, digitalizace a umělá inteligence.

EXKURZE do cirkulární výrobního podniku: bude upřesněno.

Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

 

Co absolvent získá:

Účastníci kurzu se do hloubky seznámí s fungováním cirkulární ekonomiky na teoretické i praktické úrovni. Budou mít možnost nejen diskutovat s předními experty ve svém oboru, ale mohou se zúčastnit networkingových akcí, kde poznají podobně smýšlející osoby. Díky tomu budou moci navázat zajímavé spolupráce a vstoupí do prostředí cirkulární praxe.

Účastníci kurzu získají certifikát o absolvování kurzu na základě práce s doporučenou literaturou a následným zpracováním eseje, úvahy nebo prezentace.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy