Aktivity

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI 2024 - BLOK II.

Datum: duben - květen
Cena kurzu: 9900 Kč bez DPH

Celoroční kurz Cirkulární ekonomika v praxi je rozdělen do tří bloků a každý pro jinou cílovou skupinu tak, aby jednotlivý blok poskytl firmám a dalším institucím možnost proškolit ty své zaměstnance, kteří se daným tématem přímo zabývají ve své každodenní práci. Blok II. se zaměří na „DATA A MĚŘENÍ DOPADŮ CIRKULARITY“. 

Během tohoto bloku realizujeme 4 webináře (online forma, k dispozici bude záznam), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurzi do firem, které se běžně veřejnosti neotvírají a kterým jsou blízká cirkulární řešení. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne (9h-11:30), exkurze dle možností navštěvovaných firem.

Blok II. se zaměří na témata spojená s daty a nástroji na měření cirkularity ve firmách, reporting, strategické konzultace ESG, digitalizaci, financování přechodu na cirkulární ekonomiku a měření uhlíkové stopy. Partnerem toho bloku je firma Adastra.

Cena kurzu:

Cena jednoho bloku je 9900 Kč (+ DPH). Cena za dva bloky je 14900 Kč (+ DPH) a cena za celoroční kurz/všechny tři bloky je 19500 Kč (+ DPH). Firmy si mohou zaplatit kurz celý a na jednotlivé části vyslat své zástupce z jednotlivých oddělení.

Termín:  duben – květen 2024

Cílové skupiny: Firmy zabývající se poradenstvím a konzultacemi v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomice; společnosti pracující ve službách a IT, firmy spravující kanceláře a administrativní budovy) a výrobní podniky.

 

Program:

1) webinář na téma: Digitalizace a sběr dat ve výrobě (12. 4.)

  • Význam digitalizace výrobních procesů, efektivní monitorování a získávání dat z výroby. Důležitost transparentnosti. LEKTOŘI: Radim Petratur (Adastra), Michal Hrotík (Gasnet), Lukáš Kačena (prg.ai).
  • Sdílení dat v dodavatelském řetězci a optimalizace logistiky a toku materiálů, praktické digitální nástroje.

2) webinář na téma: ESG reporting a terminologie (26. 4.)

  • Jakou souvislost má cirkulární ekonomika s ESG? Aneb cirkulární ekonomika není jen o materiálech a odpadech..
  • Jak správně reportovat ESG – co to pro firmy znamená teď a co v budoucnu, jak ho správně komunikovat. LEKTOŘI: Laura Mitroliosová (CIRAA), Karolina Brücknerová (E.ON CZ).

3) webinář na téma: Uhlíková stopa společnosti a offsetting (10. 5.)

  • Princip výpočtu uhlíkové stopy, význam tohoto výpočtu pro firmu a klíčové faktory ovlivňující uhlíkovou stopu společnosti. Role cirkulární ekonomiky ve snižování uhlíkové stopy a měření a sledování tohoto ukazatele v čase. 
  • Offsetting – Způsoby, jak offsetovat uhlíkovou stopu společnosti. Etické a společenské otázky spojené s offsety včetně dopadu na image firmy. LEKTOŘI: Blanka Machová (CIRAA), Iva Prošková (Severotisk), Tomáš Vodička (Sázíme stromy).

4) webinář na téma: Financování a investice do cirkulárních řešení (24. 5.) – WEBINÁŘ I PRO VEŘEJNOST

  • Strategie, jak financovat projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Investiční příležitosti a udržitelné finance.
  • Jaké dotační programy sledovat. LEKTOŘI: Eva Chvalkovská (Komerční banka), Michala Pešková (MIDA Consulting).

5) Exkurze a workshop (30.5.): Jak se měří cirkularita v budovách

  • V tomto bloku spojíme exkurzi a workshop dohromady a podíváme se do budovy Brumlovka (Praha 4) společnosti PASSERINVEST Group. Účastníci se dozvědí, jaké jsou dopady provozu nedávno zrekonstruované budovy a jak se principy udržitelnosti a cirkularity projevují po pár letech v číslech různých kategorií. Po přednášce a exkurzi budovy se účastníci zaměří v rámci workshopu a jednotlivých pracovních skupin na konkrétní metriky a indikátory cirkulární ekonomiky.

Co absolvent získá:

Účastníci kurzu se do hloubky seznámí s fungováním cirkulární ekonomiky na teoretické i praktické úrovni. Budou mít možnost nejen diskutovat s předními experty ve svém oboru, ale mohou se zúčastnit networkingových akcí, kde poznají podobně smýšlející osoby. Díky tomu budou moci navázat zajímavé spolupráce a vstoupí do prostředí cirkulární praxe.

Účastníci kurzu získají certifikát o absolvování kurzu na základě práce s doporučenou literaturou a následným zpracováním eseje, úvahy nebo prezentace.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy