Aktivity

Kurz II
Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám II

Datum: říjen - listopad 2023
Cena kurzu: 7 000 Kč bez DPH

Popis:

Tento kurz navazuje na kurz Cirkulární ekonomika jako cesta k úsporám I. Jeho absolvování není však podmínkou k registraci na Kurz II. Kapacita kurzu je vzhledem k jeho interaktivnímu formátu omezena.

Podzimní kurz povedeme interaktivní prezenční formou. Zaměříme se na témata obalových materiálů, digitalizace, odpovědných nákupů a rozpoznání greenwashingu nebo udržitelných eventů. Workshopy se uskuteční vždy od 9 do 12 hodin v Kampusu Hybernská v Praze. Během workshopů se účastníci seznámí podrobněji s probíranými tématy během teoretického úvodu a následně se zapojí do interaktivních aktivit v rámci pracovních skupin, které jim probíraná témata přenesou do praktické roviny.

Tento kurz je určen pro experty, manažery a pracovníky, kteří se věnují hlavně efektivnímu fungování firem či úřadů a externím aktivitám na praktické úrovni.

Termíny kurzů:

 • 1. WS Odpovědné firemní nákupy a greenwashing – 6. 10. 2023
 • 2. WS Cirkulární eventy – 20. 10. 2023
 • 3. WS Cirkulární obaly a obalové materiály – 10. 11. 2023
 • 4. WS Práce s daty, digitalizace – 24. 11. 2023

Na jaké otázky během kurzu odpovíme?

WS1 (lektorky: Dagmar Milerová Prášková a Jana Bábiková/CIRAA):

 • Jak správně nastavit odběratelsko-dodavatelský řetězec s ohledem na ekonomickou, sociální a environmentální stránku udržitelnosti? 
 • Jak překonat překážky, které máte v nakupování (ať jste výrobní, nebo konzultační firma)?
 • Jak se vyhnout klamavým reklamám a produktům, které ve skutečnosti nejsou udržitelné, abyste nebyli součástí greenwashingu?

WS2 (lektorka Eva Šálková/CIRAA):

 • Co jsou to udržitelné eventy a proč se jimi zabývat?
 • Na jaké oblasti eventu se zaměřit?
 • Na co si dát pozor při organizaci udržitelných akcí?

WS3 (lektoři: Laura Mitroliosová a Albert Schandl/CIRAA):

 • Jak využívat analýzu životního cyklu (LCA) a analýzu materiálových toků (MFA) ve firmě?
 • Co je ekodesign a jaká je budoucnost materiálových pasů?
 • Jak systémově přemýšlet nad snižování množství materiálů a spotřeby obalů?

WS4 (lektor: Radim Petratur/Adastra):

 • Co firmy v oblasti digitalizace nejvíc trápí?
 • Co firmy k digitalizaci potřebují?
 • Co můžeme digitalizovat?

Co absolvent získá:

Absolventi kurzu dostanou jedinečnou šanci seznámit se do hloubky s fungováním cirkulární ekonomiky na teoretické i praktické úrovni. Budou mít možnost diskutovat s top experty ve svém oboru, také budou mít příležitost pro networking, poznají podobně smýšlející osoby, navážou zajímavou spolupráci a proniknou do prostředí cirkulárního světa. Certifikát o absolvování kurzu dostanou účastníci na základě týmové práce a prezentace výsledků zadaných úkolů v pracovních skupinách.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU JDE OBJEDNAT VSTUP TAKÉ NA FIRMU A JEDNOTLIVÝCH WORKSHOPŮ SE MOHOU ÚČAST RŮZNÍ KOLEGOVÉ.

Cena:

Cena kurzu je 7 000 Kč + DPH.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy