Aktivity

Cirkulární letní škola

Popis:

Forma letních škol je určena pro každého, kdo má zájem získat hodně informací ve velmi zhuštěné formě, ale zároveň se zapojit do intenzivních debat a networkingu. Nejinak to bude i v rámci naší Cirkulární letní školy.

Během tří dnů vám bude nabízen vzdělávací program rozdělen na dopolední teoretickou část plnou přednášek s českými i zahraničními experty a odpolední část, obsahující interaktivních workshopy a exkurze. Celou letní školu bude doprovázet představování příkladů dobré praxe. Cirkulární letní škola proběhne v Kampusu Hybernská a je kapacitně omezena.

Témata:

Cirkulární letní škola seznámí účastníky s cirkulární ekonomikou v kontextu současných výzev a problémech. Zaměří se na téma udržitelné spotřeby, energetiky, stavebnictví a problematiky dekarbonizace průmyslu, ale i cirkulární byznys modely jako příležitost pro firmy. Je určena pro všechny, kdo mají nějaký projekt, vizi nebo třeba start-up, ale nevědí, jak začít. Experti dále představí existující akcelerační programy i jejich potenciál a možnosti financování cirkulárních byznys modelů.

 • 1. den (9–16h)
  • Dopoledne: představení programu a lektorů, úvod do CE, příklady dobré praxe, seznámení účastníků
  • Prohlídka Kampusu, upcyklační workshop + přednáška o cirkulární spotřebě a greenwashingu
 • 2. den (9–16h)
  • Dopolední odborné přednášky (energetika, stavebnictví, dekarbonizace průmyslu, cirkulární byznys modely, …)
  • Odpoledne: exkurze
 • 3. den (9–16h)
  • Interaktivní dopolední program: práce ve skupinách, akcelerační programy a možnosti financování
  • Příklad dobré praxe, shrnutí poznatků

Co absolvent získá:

Absolventi školy získají jedinečnou zkušenost z intenzivní práce s tématy cirkulární ekonomiky. Dále budou mít možnost diskutovat s top experty v tomto oboru, navážou zajímavou spolupráci s podobně smýšlejícími lidmi a osahají si cirkularitu v reálném životě.

Cena:

Cena obsahuje výukový program, občerstvení, obědy a náklady na exkurze.
Registrace bude spuštěna v březnu 2023. V případě zájmu se můžete nezávazně registrovat zde a my Vás přednostně oslovíme.

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy