O Cirkulární akademii

O akademii

Cirkulární akademie je jediné komplexní vzdělávací centrum v České republice, které nabízí edukační aktivity na témata spojená s cirkulární ekonomikou. Realizaci cirkulární ekonomiky v praxi chápeme jako klíčovou pro budoucí nastavení nejen ekonomiky, ale i udržitelnějšího výrobního a spotřebitelského smýšlení tak, abychom byli schopni naplnit ambiciózní a tolik potřebné cíle Evropské unie, a to dosáhnout do roku 2050 nízkouhlíkové evropské ekonomiky. Cirkulární ekonomika je zároveň přímo propojená s aktuálními trendy, jako je ESG, taxonomie a s udržitelným rozvojem jako takovým.

Zakladatelem vzdělávacího centra je konzultační společnost CIRA Advisory, která se věnuje poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Vizí CIRA Advisory je vybudovat expertní centrum, kde se zájemci o tématu dozvědí širší konotace a získají hlubší znalosti v tématu cirkularity.

Cirkulární akademie nabízí širokou škálu aktivit – od blokového online kurzu přes workshopy, semináře a konference po zajímavé exkurze s možností zažít cirkulární ekonomiku na vlastní kůži.
Cirkulární akademie je určena pro klíčové manažery firem i zaměstnance napříč všemi odděleními. Osloví zároveň města a obce, které chtějí jít příkladem ať už v realizaci cirkulárních úřadů, nebo zadávání odpovědných a cirkulárních zakázek. Cirkulární akademie současně cílí na zainteresovanou veřejnost, studenty a nadšence pro témata spojená s udržitelností, protože akademie jako jediná propojuje právě téma udržitelnosti a odolnosti (resilience) s cirkulární ekonomikou.

Mezi hlavní experty CIRAA patří:

V případě zájmu o vzdělávací aktivity na míru, finanční podporu či s dotazy